Informationssikkerhed er sund fornuftStand nr.: 221

Siscon
God Data & informationssikkerhed kræver vilje og modenhed samt ledelsens kendskab/accept af det aktuelle sikkerhedsniveau. Men det kræver også struktur og effektivitet, at skabe det ønskede overblik over bl.a. forretningskritiske processer og relevante risici. Sammen med dig opbygger vi et samlet ISMS (Ledelsesforankring, risikovurderinger, beredskab, politik, & awareness) - der fokuserer på både forretningen og den underliggende IT infrastruktur. Vi kan understøtte GDPR eller ISO efterlevelse.

ISiscon understøtter vi selvfølgelig processen med det ControlManager - der effektivt fremtidssikrer og vedligeholder din informationssikkerhed dynamisk.I Siscon er vi eksperter i, at rådgive og assistere dig, sådan at ledelsesfokuseret informationssikkerhed skaber værdi for hele virksomheden. Hver dag er vi 10 engagerede medarbejdere, der brænder for at Informationssikkerhed virker i virkeligheden. Kom forbi vores stand den 3-4.maj og få en dialog om værdiskabende informationssikkerhed.

"One year with GDPR - one year to come" - Genbrug eksisterende viden bedst muligt fra både jura, compliance, it-sikkerhed og forretningen!

03-05-2017 | 13:15 - 13:45
Theatre / Sal 5
Igennem det seneste år har der være mange gisninger/antagelser om, hvordan implementeringen af EU-Persondataforordning - GDPR - skal håndteres.Tiden er inde til at "gøre noget praktisk med udgangspunkt i virksomhedens modenhedsniveau. Hvem har egentlig ansvaret for projektet GDPR og efterfølgende vedligeholdelse? Er det juraafdelingen? Compliance-teamet? Den IT-sikkerhedsansvarlige? Forretningen? Med udgangspunkt i en case, giver Jesper inspiration til, hvordan du bedst indsamler og strukturerer eksisterende dokumentation og viden fra flere interne interessenter og transformerer disse oplysninger til et godt fundament for efterlevelse af GDPR og vedligehold - også efter maj 2018.

Efterlev GDPR & ISO lovgivning og få effektive og aktuelle kontroller

04-05-2017 | 09:45 - 10:15
Theatre / Sal 3
EU-forordningen, national lovgivning, ISO-standarder, øget topledelses- og mediemæssigt fokus har gjort IT-sikkerhed og compliance til en større opgave i enhver virksomhed. Virksomheden skal i dag være på forkant med både data og informationssikkerhed samt grundigt dokumentere din løbende aktive indsats. Opgaven er kompleks og kræver et enormt overblik - uanset virksomhedens størrelse og uanset om du håndterer persondata, forretningskritiske data eller skal tage højde for hvidvaskning af penge ved finansielle transaktioner. Med et Case baseret oplæg giver Siscon dig tricks til, hvordan du effektivt opbygger et samlet kontrolmiljø som matcher den aktuelle lovgivning og som samtidig sikrer dig den altid aktuelle status, som du, topledelsen og IT-revisionen har brug for

Management software - ISMS

ControlManager By Siscon og vores erfarne konsulenter kan understøtte dit ISMS arbejde med implementeringen af bla. ISO27001, GDPR eller andre krav til dokumentation af Compliance, Risikostyring eller beredskab
Dokumenter (11)

MyExpo

E-mail adresse
Password
Glemt password?

Adresse: Hejrevang 4
3450  Lillerød
Land: Danmark
Telefon: +45 70 232 231
Website: http://siscon.dk/
Stand nr.: 221